การทำธุรกิจคาสิโนภายในประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.2478 กฎหมายฉบับนี้จำแนกประเภทการเล่นการพนันเป็น 2 ประเภท คือ

 

สล็อตการพนันตามบัญชีประเภท ก เป็นประเภทที่ห้ามเล่นเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เล่น ณ สถานที่อันสมควรที่รัฐบาลกำหนดให้เล่นได้ ซึ่งจะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตัวอย่างการพนันประเภทนี้ Victory 996 thai.

 

ได้แก่ หวย ก. ข. โปปั่น โปกำถั่ว แปดเก้า จับยี่กี ต่อแต้ม เบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง ไพ่สามใบ ไม้สามอัน ช้างงา หรือป๊อก ไม้ดำ ไม้แดง หรือปลาดำปลาแดง หรืออีดำอีแดงอีโปงครอบ กำตัด ไม้หมุน หรือล้อหมุนทุก ๆ อย่าง หัวโตหรือทายภาพ การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์เช่น เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกันหรือการเล่นอื่นๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้ บิลเลียดรู ตีผี โยนจิ่ม สี่เหงาลัก ขลุกขลิก น้ำเต้าทุก ๆ อย่าง ไฮโลว์ อีก้อย ปั่นแปะ อีโปงซัด

 

การพนันประเภทตามบัญชี ข นั้น เป็นประเภทที่ขออนุญาตเล่นได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 17 พ.ศ. 2503 ซึ่งจะต้องขอรับเจ้าพนักงานผู้ที่มีอำนาจออกใบอนุญาตเล่นการพนันตามบัญชี ข สล็อตออนไลน์ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในจำนวนเงินแตกต่างกันไปตามประเภทของการเล่นการพนัน การพนันตามบัญชี ข ได้แก่ การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน 

 

เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก. วิ่งวัวคน ชกมวย มวยปล้ำ แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ ชี้รูป โยนห่วง โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ ตกเบ็ด จับสลากโดยวิธีใดๆ ยิงเป้า ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ เต๋าข้ามด่าน หมากแกว หมากหัวแดง บิงโก สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือ สวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยาม แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้มไพ่ต่าง ๆ ดวด บิลเลียด และข้องอ้อย

 

จะเห็นได้ว่ากฎกะทรวงเหล่านี้มีการประกาศใช้มากว่า 80 ปีแล้วโดย พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ รัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้ลงนาม ในขณะที่ประเทศไทยยังใช้ชื่อว่าประเทศสยามอยู่เลย ถือเป็นพระราชบัญญัติอีกฉบับที่เก่าและล้าหลังมาก

 

ปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปมาก กฎหมายหลายต่อหลายฉบับล้วนได้รับการปรับแก้ แต่สำหรับกฎหมายเกี่ยวกับการพนันดันไม่มีการปรับแก้เลยตลอด 1 ช่วงอายุคน มิหนำซ้ำยังเกิดช่องว่างให้เหล่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นำมาใช้ประโยชน์ในการหาผลประโยชน์ส่วนตัวซะอีก

 

การพนันกับสังคมไทยเป็นอะไรที่อยู่คู่กันมาช้านาน การที่รัฐออกกฎหมายเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกมอมเมา เพราะหลายอย่างยังสามารถขออนุญาตได้ แต่หากว่าเป็นความต้องการในการที่จะจัดเก็บภาษีจากกิจกรรมเหล่านี้มากกว่า